Skip to content

You are here: Home / Shared files

Shared files

En aquesta carpeta podeu posar els fitxers i imatges que siguin compartits per tots o alguns idiomes.
Title Type
siscom_logo Image
C3_CampusNord_UPC Image
arroba Image
ISCC 2019 Image
PEWASUN 2019 Image
MSWIM2020_GC Image
Pewasun2020_GC Image
SEM_SISCOM_UPC_5Feb2020 Image
MSWIM2021 Image
PE-WASUN 2021 Image
PhD Pablo Image
PhD Leticia Image
PhD Juan Image
MobilitApp_MAPPO Image
MWC23_1 Image
MWC23_2 Image
Image